Hart-Lopen voor beginners – small group (Runningtherapie)

Ontdek op een laagdrempelige manier het plezier van hardlopen en ervaar wat hardlopen voor jou kan betekenen, fysiek én mentaal!!

Uit onderzoek blijkt dat mensen met werkgerelateerde vermoeidheid bij drie keer hardlopen per week minder vermoeid waren, beter sliepen en minder cognitieve fouten maakte (De Vries, 2017).

In 10 weken tijd wordt de basis van het hardlopen aangeleerd, werk je aan je hardloopconditie en word je stap voor stap sterker. Het uiteindelijke doel is 20 tot 30 minuten aaneengesloten ontspannen te kunnen hardlopen. Uiteraard werken we er naar toe dat je dit na de cursus zelfstandig kunt volhouden.

Tijdens de trainingen wordt ruimschoots aandacht besteed aan een goede warming-up, (blessurepreventieve) oefeningen, looptechniek, (interval)training om de conditie te verbeteren en een cooling-down. Ook is er aandacht voor de mentale gezondheid. Elke week krijgen de deelnemers trainingen mee voor thuis.

Voorafgaand aan de cursus krijgt iedere deelnemer een individuele intake, gevolgd door de eerste training. Bij verwijzing (bijv. huisarts/bedrijfsarts) is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk, bijvoorbeeld bij De Friesland bij het aanvullende pakket AV Extra of hoger. Informeer voor de mogelijkheden bij uw eigen zorgverzekeraar.

Waar: Veenhuizen/Haulerwijk (Blauwe Bos)
Wanneer: nog nader te bepalen in overleg met deelnemers
Tijdstip: nog nader te bepalen
Kosten: 350 euro (incl. BTW)
De groepsgrootte telt minimaal 2 en maximaal 4 deelnemers.

Geïnteresseerd? Onder de voorwaarden staat hoe je je kunt aanmelden.

Let op! Voorwaarden voor deelname!
Deelname aan de cursus van Hart-Lopen.nl geschiedt op eigen risico. De trainer Annie Fabriek van Hart-Lopen.nl is niet aansprakelijk voor enige blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of wedstrijd. Hardloopadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is de trainer en de organisatie van Hart-Lopen.nl niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Hart-Lopen.nl georganiseerde activiteiten.

Hardlopen is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan een cursus of trainingen. Indien u gezondheidsklachten heeft, of indien u andere reden heeft om te twijfelen aan uw geschiktheid voor hardlopen, raden wij u sterk aan om eerst advies in te winnen bij een (huis)arts. Ook wanneer u lange tijd niet aan sport heeft gedaan, raden wij u sterk aan eerst advies in te winnen voor u aan hardlopen begint. Hardlopen is niet de meest geschikte sport om mee te starten. Minder intensieve sporten als fietsen en wandelen zijn meer geschikt. Hart-Lopen.nl behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan de cursus.