Wandelcoaching

“Ervaring is leren leven door te leven”

Ieder levenspad kent hindernissen. De meeste hindernissen kun je prima alleen nemen of samen met hulp van een naaste. Soms kan het nemen van een hindernis meer moeite kosten of je kijkt er  ‘als een berg tegenop’ en zou je graag hulp willen. Hierbij kan ik als coach de ‘helpende hand’ bieden, waarbij ik uitga van jouw ‘eigen wijs-heid’. Tijdens wandelcoaching loop ik naast je, letterlijk en figuurlijk, en begeleid je bij het zelfstandig nemen van de hindernis. Wanneer nodig reik ik de hand om het samen te doen.

De (wandel)coaching vindt zoveel mogelijk plaats in of met de natuur kan symbool staan voor vele hindernissen die een mens kan ervaren op zijn of haar (levens)pad. Daarnaast werkt de natuur rustgevend.

Coaching is voor iedereen, voor klein en groot. Bij het coachen van kinderen worden de ouders/verzorgers betrokken in het traject. Ook bij het coachen van het kind ga ik uit van de ‘eigen-wijs-heid’ van het kind én van jou als ouder/verzorger.

Als coach werk ik het liefst met kortdurende trajecten waarin een concrete hulpvraag centraal staat om de cliënt zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan. Deze hulpvraag formuleer ik in samen met de cliënt. Bij coaching van kinderen uiteraard ook met de ouders/verzorgers.  Iedereen draagt het antwoord al in zich mee. Een coach kan je helpen om de antwoorden helder te krijgen.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek
Graag start ik met een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek.
Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we samen naar de hulpvraag van jou (en/of uw kind) en naar de mogelijkheden die ik kan bieden om samen aan de slag te gaan.

Intakegesprek + eerste coachingssessie
Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek wordt een afspraak gemaakt voor een intake, met aansluitend de eerste coachingssessie. Tijdens het intakegesprek maken we nader kennis met elkaar, bepalen we samen de concrete hulpvraag en bespreken we het traject. Na het intakegesprek is de keuze aan jou als cliënt of je het verdere traject in wilt gaan.

Vervolgtraject
De duur van het traject kan variëren. Mijn uitgangspunt is dat het een kortdurend traject is (maximaal  vijf sessies). Het kan zomaar zijn dat je zelfs met één sessie geholpen bent, maar het kan zijn dat er meer sessies nodig zijn. Van belang is dat we alles in overleg samen afstemmen. Evaluatie van de sessie(s) en het traject speelt een belangrijke rol. Zijn we nog op de goede weg, voldoet de hulpvraag nog of is er iets anders boven komen drijven waar we mee aan de slag moeten gaan?

Tijdens de (coachings)sessies maak ik gebruik van diverse interventies, passend bij jou en jouw hulpvraag. De specifieke werkwijze is afhankelijk van de cliënt en zijn of haar concrete hulpvraag. Dit zal per cliënt, sessie en/of traject verschillen. Ik maak gebruik van diverse gesprekstechnieken, creatieve opdrachten en methodieken. Daarnaast maak ik graag gebruik van de natuur in de omgeving.

(Wandel)coaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding. Wanneer nodig kan ik adviseren andere hulp in te schakelen (bijvoorbeeld via huisarts of school).

“Leven is het meervoud van lef”

Je eigen pad kiezen
Je eigen pad bewandelen